PROGRAM

XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STOMATOLOGICZNEJ EXPODENT 2017
pobierz program w wersji .pdf

20 października 2017 (piątek)

SALA A
9:00-9:45 Uroczyste Otwarcie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Stomatologicznej EXPODENT 2017. Wystąpienia zaproszonych Gości.

WYKŁAD INAUGURACYJNY - ENDODONCJA

9:45-11:00 Prof. dr hab. med. Mariusz Lipski – Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM, Szczecin, – „Leczenie endodontyczne zębów z zainfekowanymi kanałami. Wytyczne dotyczące opracowania i płukania, dezynfekcji i wypełniania.”

11:00-11:25 Mec. Krzysztof Izdebski, Mec. Łukasz Płaza – Kancelaria Prawna Płaza i Wspólnicy, Toruń – "Wstęp do zagadnień prawnych" (wstęp do wykładu – kontynuacja na sali „B”)

11:25-11:30 Marek Zakrzewski – Atos MM – „Nowoczesne preparaty pozabiegowe ALFA – algorytmy postępowania.”

Sesja I: „PROTETYKA”

Sesji przewodniczą: Dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska, Lek. stom. Maciej Czerwiński11:30-13:00 Lek. stom. Maciej Czerwiński
– Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Toruń – „Matrix revolution- wybór odpowiedniej formówki w zależności od rodzaju i wielkości ubytku. Matrix Selection System.”

13:40-15:00 Dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska
– Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Łódź – „Cementowanie uzupełnień protetycznych. Świadome postępowanie kluczem do sukcesu protetycznego. Wybór odpowiednich materiałów. Protokół cementowania licówek, koron, wkładów wzmacnianych włóknami szklanymi. Najczęściej popełniane błędy.”

15:00-15:15 Lek. stom. Paweł Zaborowski
– Firma Seysso – „Codzienna profilaktyka stomatologiczna produktami Premium.”

Sesja II: „PROBLEMY W STOMATOLOGII”

Sesji przewodniczą: Dr n. med. Renata Zielińska, Dr n. med. Zbigniew Hamerlak15:30 -16:20 Mgr farm. Krzysztof Janocha
–laboratorium stomatologiczne Active Aligner, Łomianki, lek. stom. Jolanta Hańcka Indywidualna Praktyka Lekarska, Pabianice – „Niewidoczna, cyfrowo planowana ortodoncja. Zastosowanie ruchomych aparatów Clear Active Aligner oraz Active Aligner . Opis przypadków klinicznych.”

16:20-16:30 Lek. stom. Paweł Andersz – Szczecin – „Zastosowanie abrazji powietrznej w stomatologii" .

16:30-17:00 Dr n. med. Renata Zielińska – Zakład Stomatologii Zachowawczej UM, Łódź – „Leczenie początkowych zmian próchnicowych nowoczesną metodą infiltracji żywicą o niskiej lepkości.”

17:00-17:30 Dr n. med. Zbigniew Hamerlak – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM, Szczecin – „Powikłania stomatologiczne w przebiegu leczenia bifosfoniana"

SALA B

Sesja III: „ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNO - PRAWNE”

Sesji przewodniczą: Mec. Krzysztof Izdebski, Mec. Łukasz Płaza

11:30-12:30 Mec. Krzysztof Izdebski, Mec. Łukasz Płaza – Kancelaria Prawna Płaza i Wspólnicy, Toruń – „Wstęp do zagadnień prawnych.” (kontynuacja wykładu z Godziny 11:15 – sala A)

12:30-12:40 Konrad Dolecki – Firma Kamsoft S. A. – „Cyfrowa placówka medyczna w praktyce.”

12:40-13:00 Mgr inż. Angelika Wołkowyska – Wytwórnia Zysków, Włocławek – „Funkcjonowanie kliniki stomatologicznej w Londynie.”

Sesja IV: „MISCELLANEA I”

Sesji przewodniczą: Dr n. med. Tomasz Grotowski, Lek. dent. Jakub Lipski

13:40-14:30 Dr n. med. Tomasz Grotowski – Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Szczecin – „Implantologia małoinwazyjna – obserwacje wieloletnie.”

14:30-14:45 Lek. dent. Dagmara Nowakowska
– Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Regionalne Centrum Stomatologii WSzZ, Toruń – „Stałe uzupełnienia protetyczne- jak zachować zdrowie przyzębia.”

14:45-15:15 Mgr Marcin Mądry
– Firma Optident – „Cyfrowa radiologia kluczowym elementem rozwoju współczesnego gabinetu stomatologicznego.”

Sesja V: „MISCELLANEA II”

Sesji przewodniczą: Dr n. med. Tomasz Grotowski, Lek. dent. Jakub Lipski

15:35-15:50 Leszek Podkowik – Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o., Konsultant ds. stomatologii – "Najnowsze technologie łączenia w stomatologii. Adhese Universal, jako idealny system łączący zarówno w stomatologii zachowawczej, jak i w protetyce."

15:50-16:20 Lek. stom. Karolina Kupc – Właścicielka Gabinetu Stomatologii Cyfrowej, Rumia – „Samowystarczalny gabinet – nowoczesna protetyka na 1 wizycie z systemem CAD/CAM Cerec."

16:20-16:40 Dr n. med. Magdalena Kaczała – Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin – „Leczenie i zapobieganie infekcjom szczepami wieloopornymi w stomatologii.”

16:40-17:10 Lek. dent. Jakub Lipski – doktorant Podyplomowe Studium Metodologii Badań Naukowych UM, Poznań – „Problemy stomatologiczne u pacjenta z cukrzycą.”

17:30 Ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Produkt XXIII Targów Stomatologicznych Expodent 2017 - werdykt Komisji Konkursowej – SALA A.


17: 45 Zwiedzanie Torunia


UWAGA! ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE.

21 października 2017 (sobota)

SALA A

Sesja VI: „STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO”

Sesji przewodniczą: : Prof. dr hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, Prof. dr hab. med. Joanna Szczepańska

9:00-9:45 Prof. dr hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM, Warszawa – „Czy warto oceniać ryzyko próchnicy i jak to robić?

9:45-10:30 Prof. dr hab. med. Joanna Szczepańska – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM, Łódź – „Choroby miazgi zębów mlecznych diagnostyka i postępowanie kliniczne”

10:30-11:15 Dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska – Kierownik Poradni Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Młodzieży IPCZDz w Warszawie. -„Zmiany egzofityczne na błonie śluzowej w wieku rozwojowym, jak postępować?”

11:15-12:00 Prof. zw. dr hab. med. Bogumiła Frączak – Zakład Protetyki Stomatologicznej Wydział Stomatologii PUM , Szczecin – „Postępowanie protetyczne u dzieci i młodzieży.”

12:00-12:15 Lek. dent. Marianna Stranz, lek. dent. Edyta Kuc, lek. dent. Iga Kubiak, dr n. med. Anna-Maria Oleksiejuk, lek. dent. Olga Bracha – Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Osób Specjalnej Troski, Regionalne Centrum Stomatologii WSzZ, Toruń – -„Wariacje na temat kształtu zębów – przypadki kliniczne.”

Sesja VII: „DYSFUNKCJE UKŁADU STOMATOLOGICZNEGO”

Sesji przewodniczą: Dr n. med. Wojciech Drobek, Dr n. med. Jacek Ciesielski

12:30-13:45 Dr n. med. Jacek Ciesielski – Klinika Stomatologiczna DUO-DENT, Łódź – „Stomatologia neromięśniowa w nowoczesnej protetyce rekonstrukcyjnej w aspekcie ustalania wysokości zwarcia centralnego.”

13:45-15:15 Dr n. med. Wojciech Drobek – Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Jastrzębie Zdrój – „Bruksizm –kiedy szyny? Jakie szyny? Czy tylko szyny? Wskazówki, porady, czynniki ryzyka.”

SALA B

Sesja VIII: „CHIRURGIA”

Sesji przewodniczą: Dr n. med. Damian Dudek Lek. Stom. Grzegorz Szpyt,

9:00-9:20 Dr n. med. Damian Dudek – Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Regionalne Centrum Stomatologii WSzZ, Toruń – „Powikłania w chirurgii stomatologicznej na podstawie przypadków klinicznych.”

9:20-9:40 Dr n. med. Dominika Brudzyńska, Lek. Dent. Agata Michałek - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Regionalne Centrum Stomatologii WSzZ, Toruń – „Reinkluzja zębów mlecznych na podstawie wybranych przypadków.”

9:40-10:00 Lek. Stom. Grzegorz Szpyt, lek. Stom. Jan Przybysz, dr n. med. Paweł Białożyk, dr n. med. Włodzimierz Mućko - Oddział i Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Centrum Medyczne Alfa-Med, Bydgoszcz – „Zróżnicowanie obrazu klinicznego i metod leczenia operacyjnego wady gnatycznej klasy III u bliźniąt jednojajowych - opis przypadku.”

10:00-10:30 Marcin Grygorczuk - DENTOMAX, Białystok – "Sedacja wziewna sprawdzony sposób na dentofobię"

Sesja XIX: „ONKOLOGIA W STOMATOLOGII”

Sesji przewodniczą: Lek. Dent. Maciej Rozwadowski

10:45-11:00 Lek. Dent Marcin Kusz, Dr n. med. Damian Dudek – Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Regionalne Centrum Stomatologii WSzZ, Toruń – „Rzadki przypadek raka podstawno-komórkowego kąta ust - analiza immunohistochemiczna i leczenie chirurgiczne.”

11:00-11:25 Lek. dent. Justyna Czarnota, Lek. Dent. Maciej Rozwadowski, Lek. dent. Marcin Jaskólski, Lek. dent. Elżbieta Marcinkowska - Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąSP ZOZ, Bydgoszcz – „Rak skóry twarzy – leczenie chirurgiczne.”

11:25-11:50 Lek. dent. Paweł Handke, Lek. dent. Maciej Rozwadowski, Lek. dent. Marcin Jaskólski, Lek. dent. Justyna Czarnota – Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąSP ZOZ, Bydgoszcz – „Guz mieszany oczodołu prawego – opis przypadku.”

Sesja X: „ENDODONCJA”

Sesji przewodniczą: Dr Marian Fanica

12:00-13:00 Dr Marian Fanica – Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Ploestia – „Sekrety endodoncji” – Wykład w języku angielskim – tłumaczenie symultaniczne

15:30 Uroczyste zamknięcie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Stomatologicznej i XXIII Targów Stomatologicznych Expodent 2017 – SALA A.

UWAGA! ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE.


stat4u