Informacje ogólne

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVIII edycji Ogólnopolskiej Konferencji i Targów „Expodent 2022”, odbywającej się w dniach
21-22 października 2022 r., w Auli UMK, ul. Gagarina 11 w Toruniu.

Expodent zapisał się jako wydarzenie wyjątkowe, ze względu na bardzo wysoki poziom wykładów, wyjątkowy klimat spotkania wszystkich uczestników oraz wysoką frekwencję. Corocznie gościmy ok. 1000 uczestników konferencji i towarzyszących jej kursów, a liczba osób zwiedzających targi sięga 2000.

Dr Kazimierz Bryndal

To wynik pracy zespołu organizacyjnego Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre, na czele z pomysłodowcą tej incjatywy śp. Dr Kazimierzem Bryndalem – człowiekiem historycznie związanym z Grodem Kopernika, pełniącym wiele znaczących funkcji w wielu organizacjach, w tym społecznych, znanym bardziej w Europie Zachodniej niż w Polsce, a szczególnie poważanym i odznaczanym przez różne organizacje w Niemczech.

Za udział w konferencji lekarze otrzymują punkty edukacyjne.
Firma Expo-Andre uzyskało subwencje finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”  udzieloną PFR SA.